Zgłoś incydent medyczny

Ważne zgłoszenie musi zawierać poniższe informacje:
- nazwę produktu, którego dotyczy zgłoszenie
- dane kontaktowe do osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, adres, telefon, mail)
- dane dotyczące pacjenta (inicjały, wiek, płeć)
- opis zdarzenia (objawy; opis uszkodzenia)
- podpis osoby zgłaszającej + data.

Dodatkowo, w każdym zgłoszeniu prosimy o zamieszczanie numeru serii i daty ważności produktu.

Zgłoszenie można wysłać na adresy: email incydenty@maxmedicum.pl lub listownie
Max Medicum SA
01-942 Warszawa
Kabaretowa 21

Formularz:
- Formularz zgłoszenia incydentu medycznego [pdf]
- Formularz zgłoszenia incydentu medycznego [doc]