Kontakt

Max Medicum S.A. w likwidacji

ul. Kabaretowa 21
01-942 Warszawa

NIP 1182082606
KRS 0000407930
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000,00 zł
Wpłacony kapitał zakładowy: 300 000,00 zł

 

tel. 22 345 75 15